Váš záujem o akcie, čítačky či autogramiády so mnou ma veľmi teší. Živý kontakt s čitateľmi je dôležitý prvok v procese tvorby.

Keďže však jadrom mojej práce zostáva písanie, ktoré vyžaduje plné sústredenie, dajú sa mi počas roka akcie realizovať iba v nasledovných mesiacoch:

 

Od apríla do konca júna.

Od septembra do konca októbra.

 

V ostatných termínoch sa venujem písaniu, od ktorého sa mi žiaľ nedá odbiehať ani trieštiť pozornosť a sústredenosť (jednodňová akcia spojená s cestovaním či prespaním mi naruší rytmus celého pracovného týždňa).

Tohtoročný november a december mám už nabitý. Pokiaľ teda máte záujem o zorganizovanie akcie so mnou v budúcom roku, napíšte mi v priebehu marca 2014 na jozefkarika@gmail.com a skúsime sa dohodnúť.

V tejto chvíli mi prosím ďalšie požiadavky a pozvania na akcie nepíšte – nie je možné ich zrealizovať ani plánovať v polročnom predstihu a odpovedanie mi zaberá čas, ktorý by som inak venoval písaniu alebo komunikácii s čitateľmi.

Ešte raz ďakujem za váš záujem i pochopenie – za čitateľmi rád prídem, no vzhľadom k veľkému množstvu takýchto požiadaviek je to možné len vo vyššie uvedených termínoch.