Moje priblíženie románu Čierna hra, tentoraz českým čitateľom. Postavy, dej, autorský zámer…