Minulý týždeň mi čitateľ Roman napísal, že postava Zola Čonku z mojej Čiernej hry je najkomplexnejšia rómska postava v slovenskej porevolučnej literatúre. Potešilo ma to, hoci neviem posúdiť, či je to naozaj tak. Každopádne som sa však aj v tomto prípade snažil o realistický prístup. Chcel som čo najplastickejšie vykresliť Zola aj jeho svet, vzťahy, pocity, atď. Je to jeden z mojich najobľúbenejších charakterov. Ak sa páčil aj vám, som rád. :) A veru je trochu na počudovanie, ako sú Rómovia a rómska komunita v našej literatúre (takmer) tabu. Veľa intelektuálov o tom reční, ale vo svojej literárnej tvorbe sa tejto oblasti ani nedotkne. A keď sa náhodou nejaká takáto postava objaví, je to zvyčajne buď plochá, jednorozmerná karikatúra alebo iba nejaká romantická postavička.