Veľmi pekné zhrnutie mojej tvorby aj najnovšieho románu Čierny rok, ďakujem Lucii Lackovičovej za trefné postrehy. Celý článok sa dá prečítať tu.