Keď som bol po krste predstaviť Čierny rok v JOJke, stretol som sa aj s Arpádom Soltészom (autor vynikajúceho románu Mäso). Pozhovárali sme sa o tom, čím sú naše knihy podobné, a v čom sa odlišujú.