Keďže mám tú česť už druhý raz porotcovať v renomovanej literárnej súťaži Martinus Cena Fantázie, v krátkom videu som zhodnotil prvú štvrtinu poviedok. Dve hlavné/najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávam, a odkaz autorovi/autorke zatiaľ jedinej poviedky, ktorej som udelil deväť bodov z desiatich.