Máte skúsenosť alebo zážitok s písaním či inou tvorivou činnosťou? Aj vy ste si všimli, že kreativita sa mení spolu s dennými etapami? Pozrite si moje postrehy a napíšte, ako to funguje vám.