Častý nedostatok v poviedkach zaslaných do Martinus Cena Fantázie – príliš komplikované a zbytočne zložité písanie. Stručnosť, vecnosť a prirodzenosť sa cení. :)