V uplynulých dňoch sa veľa hovorilo o Vrbovi a Wetzlerovi – a ich úteku z Auschwitzu. Uctil som si ich v oboch románoch Na smrť. Niektoré odkazy sú otvorenejšie, iné viac skryté. Napríklad Viktorovo číslo, ktoré má vytetované na predlaktí – 44070 – je v skutočnosti Vrbovo číslo. Z Vrbových spomienok som tiež vychádzal pri tvorbe niektorých scén (a detailov) v Na smrť 2. Najmä, čo sa týka vzťahu kápov a väzňov, ako aj niektorých okolností úteku. Samotné scény úteku a cesty domov v Na smrť 2. však vznikli kombináciou Vrbových spomienok a zápiskov Andreja Pogoževa (ktorému sa odtiaľ taktiež podarilo utiecť).