cefa2008

Fantázia, 2008

Zborník najlepších poviedok z celoslovenskej literárnej súťaže Cena Fantázie 2008. Publikovaná poviedka Jozefa Kariku Dedičstvo zeme, ktorá v súťaži vyhrala 3. miesto. Do súťaže bolo zaslaných 71 poviedok. V prvom finálovom kole bolo odbornou porotou vybratých päť z nich. V druhom kole určili konečné umiestnenie poviedok čitatelia verejným hlasovaním.

Cena Fantázie 2008