magie dnes

Malvern, 2008

Zborník prednášok. V letnom semestri 2007 bol na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe usporiadaný prednáškový cyklus s názvom Magie dnes. Základnou myšlienkou tohto cyklu bolo predstaviť fenomén mágie v jeho súčasných aspektoch akademickej verejnosti. Jozef Karika tu vystúpil s prednáškou o mágii v postmodernizme.

Magie dnes