manifesting

Megalithica Books, 2008

Britsko-americká antológia esejí o experimentálnom prístupe k peniazom, majetku a finančnej sfére. Obsahuje esej Jozefa Kariku o personalizovanom prístupe k trhom a finančným inštitúciám.


Manifesting Prosperity