Klebetromán

Kalligram, 2004

Klebetromán Denisy Fulmekovej a Petra Macsovszkého; obsahuje „imidžovú“ 15. kapitolu o stretnutí s historikom mágie Gaburinom (autori knihy prehlasujú, že akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami a udalosťami je čisto náhodná…).