monografia

Harmony, 2009

 

Výpravná kniha má takmer tristo strán formátu A4 a obsahuje niekoľko sto fotografií. S prípravou sa začalo po tom, ako zastupiteľstvo schválilo veľkoryso poňatý zámer Mesta. Koncepciu knihy dávala dokopy trinásťčlenná redakčná rada. Do písania jednotlivých kapitol a príspevkov sa zapojilo štyridsať autorov, použili sa fotografie pätnástich fotografov. Finálnu podobu monografie mal na starosti päťčlenný tím zostavovateľov v spolupráci s vydavateľkou.

Kniha obsahuje desať kapitol, resp. tematických celkov: Prírodné pomery, História, Hospodárstvo, Cirkev, Školstvo, Zdravotníctvo a sociálne inštitúcie, Kultúra, Spolky a športy, Ľudová architektúra, Architektúra a urbanizmus.

J. K. člen redakčnej rady, autor príspevku, výber historických fotografií z archívu Liptovského múzea.


monografia