Slovanská magie
Vodnář, 2003

 slovanska magie

Autor o knihe:

„Kniha Slovanská magie pre mňa bola predovšetkým zaujímavým ‚postmodernistickým‘ experimentom. Zaujímalo ma, či je možné zvláštnou formou výberu usporiadať pôvodné -v tomto prípade slovanské- mytologické prvky a súčasné magické postupy (teda vzájomne nesúmerateľné elementy) do štruktúr, ktoré by sa v masovom merítku ukázali ako magicky, alebo aspoň psycho-magicky účinné, tj. schopné vplývať na formovanie/vnímanie skutočnosti inak, než bežným kauzálnym spôsobom. Zdá sa, že experiment sa vydaril, pretože množstvo čitateľov a praktikov zaznamenalo pri aplikácii tohto, v podstate umelého, magického systému zaujímavé a zvláštne fenomény, vymykajúce sa tomu, čo nazývame normálnym – ustáleným vnímaním sveta.“

Z rozhovoru pre periodikum Slovo.

 

Napísali o knihe:

„Slovanská magie je výjimečná kniha, první vlaštovka nového způsobu uvažování, počátek pohybu československých magických vod, dosud zatuchlých a hnijících z pouhého vykrádání starých autorů. Navíc – a to je nutno podotknout již z kraje – je to také kniha velmi dobrá; některé její pasáže patří mezi to nejlepší, co jsem zatím o magii mohl číst. … V knize je jistě mnoho míst, s kterými nesouhlasím a které by bylo nutno rozebrat, nicméně obsahuje mnohem více odstavců, které jsou opravdovými skvosty, které nebývale moderním způsobem objasňují vysoká tajemství, zpřístupňují magii modernímu a současně uvažujícímu člověku.“

SNOP (recenzia na www.ritual.cz)

 

„Váš pokus spísať podrobný a zároveň mnohostranný pohľad o tradícii slovanskej mágie, je naozaj jedinečný. Je nepochybné, že ste urobili ohromný kus práce a že z vášho diela budú mať osoh nielen tí, ktorí sa zaujímajú o praktické aplikovanie mágie, ale aj tí, ktorí zhromažďujú rôzne analógie.“

Peter Macsovszky ( rozhovor o knihe na www.putnici.sk)