Zóny stínu 


Vodnář, 2005

zony stinu

Postmodernistická štúdia temných oblastí ľudskej psýché. Autor tu vytvára pôsobivú koláž vedeckého prístupu a metodiky spolu s diskurzami rozličných magických učení a duchovných tradícií. Na základe kabalistického diagramu Stromu života a jeho odvrátenej, chaotickej strany, tradične označovanej ako „klifot“, sa ponára do hlbín ľudského nevedomia a mapuje predovšetkým negatívne, deštruktívne obsahy, ktoré tu nachádza. Tieto uvádza do štrukturalistických vzťahov s človekom ako takým, i jeho okolím. Využíva pri tom techniku personifikácie týchto obsahov, čím získava „postmodernistický grimoár“ štyridsiatich ôsmich „démonických“ entít/obsahov nevedomia zasadených do špecifickej štruktúry. Následne popisuje množstvo techník kreatívnej práce s nimi, možnosti ich kultivácie a transformácie do prevažne prínosných foriem. Záver hlavnej časti knihy tvoria existencialisticky zamerané texty uvádzajúce do súladu základné otázky existencializmu a magického nazerania sveta.

Rozsiahly doslov s názvom Mágia v postmodernom svete sa stal jedným z najdôležitejších textov o mágii posledných rokov. Tvorí ho dôsledná dekonštrukcia tradicionálneho magického diskurzu, ohlásenie „smrti mágie“ v postmodernistickom svete a následné vytyčovanie nových dráh, po ktorých by sa tento diskurz v budúcnosti mohol uberať.


Knihe Zóny stínu sa od čitateľov opakovane dostáva prívlastkov ako „veľká klasika“, „fenomenálna“, či „prelomová“. Je dôležitým študijným prameňom nielen pre záujemcov o fenomén mágie, ale aj pre všetkých, ktorí radi balancujú na hrane iracionálna a ktorým nie je ľahostajný údel človeka a otázka ľudského zla v spoločnosti.

 

Napísali o knihe:

„Co se týká zahraniční magické scény, byla pro mě největším zážitkem četba rukopisu vašich Zón stínu. Je to skvělá kniha.“

Josef Veselý (rozhovor pre časopis Orientácia 3/2004; www.rota.cz)


„Kniha je to přelomová, protože od nynějška už by neměl mít nikdo další odvahu psát ‚pod‘ zde nasazenou úroveň, s čímž mohou mít autoři – aktivní i budoucí – docela problém. Páně Karikova erudovanost do značné míry zaplňuje hiát, který zůstával nepovšimnut jinými současnými faktografy píšícími o magii. Zóny stínu jsou přes některé nedostatky velkolepou knihou a nakladateli nelze než gratulovat, že vsadil na mladou krev a postavil ji odvážně do protikladu s autory píšícími o stejném tématu. Nezbývá než se těšit na další magické dobrodružství s ním.“

San (recenzia na knihu, www.okultura.cz)


„Tato kniha je rozhodně dílo, které by nemělo chybět v knihovničce každého kdo to s magií myslí vážně a snaží se jít vpřed … je to svým způsobem fenomenální dílo zaměřené na tzv. druhou stranu magie.“

Cody (upútavka na knihu, http://cody.web3.cz/)


„…Karikovo pojetí post-moderního údělu/výhry magie je bezpochyby lépe a s větším přehledem zpracované…navíc k tomu dále a v hlubším rozsahu, než jakékoliv mně známé zpracování…“

Catalessi /Soror F.F.L./ (esej o niektorých aspektoch knihy, www.ritual.cz/)


„…po originální a patriotické Slovanské magii, jsou Zóny stínu snahou vytvořit alternativu české magické i publikační tradici pokračující neustále v duchu prvorepublikové Universalie. Autor vychází od směrů tradičních (z části i thelémy) směrem k proudům postcrowleyánské magie… Kniha našim čtenářům nabízí mnoho zajímavých a podnětných informací, které jsou u nás jinak velice těžko k přečtení a rozvíjí oblast magie, která je neustále opomíjena. Ze strany autora mi tento tah připadá jako příjemná anarchie…“

King Mob (recenzia na knihu, www.ritual.cz/)


„Úctyhodná destrukce…ten doslov je pro mě nadějí, že konečně dá něco stylově přes hubu těm, co tvrdí, že člověk má duši, ducha, astrální tělo, auru, elektro magnetické fluidy kolem těla, minulé životy, mars ve štíru a prokletí za krkem od looože černých mágů…“

fo.Olii


„Stejně jako Slovanská magie, jsou i Zóny stínu tématicky jednotným a systematicky zpracovaným dílem. Autor se zde věnuje problematice odvrácené strany Stromu života. Jeho kreativní magické myšlení a suverénní orientace v různých typech duchovních nauk mu umožnily přinést v této u nás dost málo známé oblasti četné nové podněty. Předností díla je též autorův přístup k tématu, podložený solidní znalostí filosofie, psychologie a sociologie, který svědčí o hlubším chápání současného světového dění. Názory zde prezentované jsou místy značně kontroverzní. Právě v tom ale spatřuji další velký přínos této knihy, neboť Jozef Karika záměrně boří i ty nejobecněji přijímané konstrukty magického myšlení a ukazuje tak, že v Novém Aeonu musí každý myslet jen a jen sám za sebe.“

Fra. Eirixion


„Zóny stínu jsou velikou klasikou okultní literatury…“

Jaroslav Demeter Ptáček, www.putnici.sk


„Zóny stínu jsou nejlepší knihou o magii, kterou jsem kdy četl.“

Adam, www.ritual.cz


„Zóny stínu považuji za nejlepší knihu na našem trhu z hlediska hloubky proniknutí do stinné stránky osobnosti. Dá se v ní najít spousta inspirativních myšlenek k modifikaci vlastních myšlenkových modelů a uvědomnění vlastních předsudků. Nepochybuji, že každého zaujme doslov, kde autor pochybuje i o dogmatech pevně udusaných následovníky víry v autority.“

Pavel, www.ritual.cz