Židovská synagóga v Ružomberku. V pozadí kostol, kam sa Viktor vybral na polnočnú omšu.