Z projektu pre začínajúcich autorov Mamtalent.sk som dostal otázku, ako správne uviesť knihu do života. Tak som to opísal. :)

Pritiahnite pozornosť médií

Krst, či uvedenie do života, považujem za jednu z najdôležitejších akcií v portfóliu promovania knihy.

Ponúka totiž dve kľúčové príležitosti:

  1. Pritiahnuť pozornosť médií a dosiahnuť plošné informovanie o knihe.
  2. Pozíciovať knihu tak, aby správne zarezonovala a oslovila svojich cieľových čitateľov.

Zopár postrehov k obom bodom.

Pritiahnutie pozornosti médií

Médiá sa zaujímajú o silné, kontroverzné alebo emotívne témy. Preto je dôležité postaviť základný slogan, či špecifikáciu knihy tak, aby sa prekrývali s jednou alebo viacerými z týchto oblastí.

Platí to aj pri neskorších rozhovoroch pre médiá. Nehovorte o sebe a neprezentujte seba! Ľudí nezaujíma, či ste literárny génius, koľko desiatok kníh ste už napísali a v koľkých stovkách jazykov vyšli. Potenciálnych čitateľov zaujíma jediné – čo pre nich môže vaša kniha „urobiť“ – ako ich zabaví, poučí, vzruší, prijateľne pobúri atď.

Povedané natvrdo – čitateľov zaujímajú výhradne vlastné emócie. Nezaujímate ich vy, v konečnom dôsledku ich nezaujíma ani vaša kniha. Zaujímajú ich emócie, aké im sprostredkuje.

Vy ako autori ste pri plošnom promovaní na to, aby ste jasne, stručne a zrozumiteľne vyjadrili s akými emóciami „dealujete“. Na základe toho potenciálni čitatelia posúdia, či si prostriedok k týmto emóciám – vašu knihu – kúpia, alebo či hľadajú čosi iné. Hlbinné filozofické a psychologické ponory do odkazu vašej knihy si nechajte na neskôr – na rozhovory s oveľa užšou skupinou zapojených fanúšikov. Pri plošnom promovaní, kedy hovoríte k mase potenciálnych čitateľov, takéto výstupy fungujú ako instantný odradzovač záujmu!

Neznamená to, že musíte písať iba o bulvárne zaujímavých témach. V rámci promovania knihy je však dôležité zdôrazniť silný, kontroverzný alebo emotívny motív príbehu. Ak sa vo vašom príbehu nenachádza žiadny silný, kontroverzný alebo emotívny motív, nie je to dobrý príbeh. Čosi mediálne zaujímavé sa totiž dá vykresať z knihy akéhokoľvek žánru, dokonca aj z detskej literatúry. Nakoniec, svojou knihou ste chceli niečo vyjadriť, nie? Zaujíma vás to, cítite pre túto tému vášeň (inak by ste písaniu knihy neobetovali celé mesiace). Je veľká pravdepodobnosť, že to, čo zaujíma vás, zaujíma aj stovky, ba možno tisíce ďalších ľudí.

Krst je optimálna príležitosť vyjadriť svoju vášeň tak, aby ste verbálne i symbolicky stlačili „horúce tlačidlo“ v mysliach ľudí s podobnými vášňami a záujmami. Dobrý krst je ako mágia. Pred ním máte nešpecifikovanú masu potenciálnych čitateľov. Po ňom (ak je dobre premyslený a vydarí sa) máte odfiltrovanú skupinu ľudí, s ktorými máte čosi spoločné, existuje medzi vami spoločná vlna záujmu, ktorá vás spája a predurčuje k vzájomnému zdieľaniu.

Ako osloviť médiá

Médiá môže na krst knihy pozvať vydavateľstvo alebo to môžete urobiť sami. Veľké a zabehnuté vydavateľstvá majú často dobré kontakty s médiami, takže ich dokážu pritiahnuť. Ak pre vás vydavateľstvo nevie takúto službu zabezpečiť, nezostáva nič iné než ísť po vlastnej línii.

Googlite, vytvorte si zoznam médií, ktoré by ste chceli na krst pozvať a začnite ich oslovovať. Odporúčam neposlať všetkým jeden skupinový e-mail, ale napísať zakaždým priamu a osobnú správu. V optimálnom prípade pozvánky smerujte priamo na redaktorov, ktorí spracovávajú podobné podujatia alebo témy, akých sa dotýka aj vaša kniha. (Pracovať na takejto „mediálnej sieti“ by ste však mali dlhodobo, nielen v prípade blížiaceho sa krstu.)

Nebuďte nudní!

Médiá treba čímsi zaujať. Opäť máte niekoľko možností, ktoré medzi sebou môžete kombinovať.

Záujem médií pritiahne:

–        silná, kontroverzná alebo emotívna téma knihy

–        významná, známa alebo kontroverzná osobnosť, ktorá sa krstu aktívne zúčastní

–        netradičný, adrenalínový alebo kontroverzný spôsob krstenia knihy

Nemusíte „vychytať“ všetky tieto prvky, ak sa to však podarí, efekt sa násobí.

Keď už médiá vydajú správy o vašom krste, je veľmi dôležité, aby ich ľudia cez sociálne siete čo najviac zdieľali. Samozrejme, zaujímavé fotky, články i videá z krstov by ste mali promovať aj cez vlastné web stránky, blog, sociálne médiá atď.

Môj odhad je, že ak to robíte dobre, kontinuálne, dlhodobo a na viacerých frontoch, môžete dnes na Slovensku zvýšiť „promovací potenciál“ svojej knihy o 15 – 20 percent, v extra úspešných prípadoch azda aj o čosi viac.

Samozrejme, že najväčšia časť informačného koláča je stále na plošných printových a neprintových médiách. Ak si však uvedomíte, že pri celkovej predajnosti napr. 5 000 výtlačkov môžete vlastnou aktivitou zabezpečiť predaj cca. 750 – 1000 výtlačkov, je to veľmi významné číslo a nevídané nové možnosti v rukách samotných autorov. Nehovoriac o výnimočných prípadoch, kedy sa vám pomocou vlastného virálneho marketingu môže podariť spustiť vlnu obrovského záujmu o knihu.

Aby to však fungovalo, musia mať články, videá, či fotky z krstu alebo o knihe silný potenciál na zdieľanie. Jednoducho, ľudia si ich musia šíriť medzi sebou. O technických spôsoboch, ako to dosiahnuť, azda niekedy nabudúce – teraz sa zamerajme na obsah.

Ľudia v sociálnych sieťach zdieľajú obsah, ktorý je:

–        zábavný

–        vtipný

–        emotívny

–        kontroverzný

–        výnimočne informačne zaujímavý

–        bizarný

–        pozitívny

–        bez marketingových „bullshitov“

Opäť, nemusíte spĺňať všetky kategórie. Ak však nespĺňate ani jednu, nikto váš obsah zdieľať nebude.

Ľudia v sociálnych sieťach nezdieľajú obsah, ktorý je:

–        nudný

–        formálny

–        otvorene marketingový

–        ne-emotívny

–        všeobecne korektný

–        depresívny, negatívny

Samozrejme neplatí, že nikde na Facebooku nenájdete žiadny zdieľaný obsah, ktorý by spadal pod niektorý z týchto bodov. Hovoríme však o celkovom trende.

Jednoducho, ak svoju knihu pokrstíte vo formálnom obleku s tesne utiahnutou kravatou prečítaním príhovoru, kde s pátosom a slzou dojatia nad sebou samým vyrozprávate čosi o vašom spisovateľskom poslaní a morálnom odkaze pre ďalšie generácie, nepomôže Facebook, ani titulka na Sme.sk. Dokonca ani extatické vystrelenie šampanského situáciu nezachráni. Ľudia takýto obsah nebudú zdieľať, informácia o vašej knihe sa nebude šíriť. A ak áno, tak len ako neželaný viral – ľudia sa na vás budú smiať a zabávať. (Aj to by bol svojim spôsobom úspech, ktorý však s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahnete.) Sociálne médiá sú veľmi úprimné, preto dokážu byť aj veľmi kruté. Najkrutejšia pre autora je však ich ľahostajnosť.

Nabudúce o tzv. pozíciovaní knihy pomocou krstu a ďalšieho promovania.

Máte skúsenosť so záujmom alebo nezáujmom médií? Ako ste ich pozornosť pritiahli vy?

Ďalšie moje postrehy a odporučenia pre autorov nájdete na mojich stránkach www.karika.sk

*

Ďalšie články o promovaní kníh nájdete v kategórii O marketingu.

Rady a odporučenia pre autorov sú v kategórii Rady pre autorov.