Aj k Na smrť 2. bolo treba preštudovať trochu faktografie. ;)

Pozrite si knihy, z ktorých som čerpal faktografické záležitosti pri prvej časti Na smrť.