Druhá časť môjho článku pre Mamtalent.sk o tom, ako promovať knihu jej uvedením do života.

 Poziciovanie knihy

Poziciovanie v marketingu znamená proces, ktorým v cieľových skupinách vytvárate imidž alebo identitu vášho produktu. Platí to aj pri knihách a dotkli sme sa toho o pár odsekov vyššie.

Krst je jednou z najlepších príležitostí na plošné poziciovanie vašej knihy. Pomocou krstu môžete veľmi efektívne (za krátky čas s relatívne nízkymi nákladmi, no pre enormne veľa príjemcov – viď. záujem médií a zdieľanie), vyjadriť, o čom je vaša kniha a pre koho je určená. Ak to urobíte dobre, vyvoláte masovú rezonanciu a pritiahnete stovky, možno aj tisíce čitateľov.

Ak to však urobíte nesprávne a svoju knihu budete poziciovať v inom kontexte, než je jej skutočný obsah, môžete dosiahnuť pravý opak!

Ak vytvoríte imidž, ktorý nie je v súlade s ozajstným obsahom knihy, zmätiete, ba dokonca zavediete čitateľov. Také čosi sa vám v ére sociálnych médií nepekne vypomstí. Vyvoláte totiž dojem, že ponúkate čosi iné než naozaj. Nesprávne poziciovanie knihy je nebezpečné. Urobte všetko preto, aby ste sa mu vyhli. Neskúšajte čitateľov dobehnúť, šetrite extra bombastickými vyhláseniami (ak sa nezhodujú s ozajstným obsahom knihy).

Zámerne prehnaný príklad: Ak píšete sondu zo života v dome dôchodcov, nevydávajte ju za akčný triler len preto, že si myslíte, že takáto nálepka pritiahne pozornosť. Možno ju pritiahne, no akonáhle čitatelia zistia, že ste im predali čosi iné, negatívna spätná vlna bude zničujúca. Škodlivo sa odrazí nielen na predajnosti a prijatí vašej knihy, ale poškodí aj vaše autorské meno – vašu značku (brand).

A čo je najhoršie, vôbec to nemusí súvisieť s kvalitou vašej knihy. Tá môže byť vysoká. Môže to byť najlepšia kniha desaťročia, no ak ju budete zle poziciovať, nebude prijatá kladne. Bude to jednoducho čosi iné, než ľudia čakali.

Nikoho nepoteší, keď ide do kina naladený na komédiu a premietnu mu ťažkú psychologickú drámu. Málokto si pochutí na slaných orieškoch, ak sú zabalené ako sladké cukríky. Pritom psychologická dráma aj oriešky môžu byť samé osebe vynikajúce. Keby tí istí ľudia išli do kina so zámerom zhliadnutia psychologickej drámy alebo si kúpili oriešky v obale od slaných orieškov, boli by z nich nadšení.

Preto úzkostlivo dbajte, aby sa kontext promovania zhodoval s ozajstným obsahom a atmosférou vašej knihy! Istá nadsázka a zjednodušenie sú pri promovaní prijateľné, no nikdy nesmú ísť mimo toho, čo naozaj ponúkate.

Dve roviny krstu

Poziciovanie knihy pomocou krstu sa deje v dvoch rovinách:

–        verbálnej

–        symbolickej

Verbálna rovina je to, čo sa o knihe na krste povie. Môžete o nej čosi povedať vy (stručne, ľahkým štýlom, jasne, zaujímavo, s ohľadom na potenciálneho čitateľa). O knihe by ste však nemali hovoriť iba vy. Dôležitý je moderátor alebo významná osobnosť (môže ísť o jednu osobu). To, čo o vašej knihe povie všeobecne známa osobnosť so spoločenskou autoritou, môže vytvoriť alebo upevniť kontext v akom je kniha vnímaná. Efekt môže byť ohromujúci.

Vlastný príklad – som presvedčený, že keby na krste mojej knihy V tieni mafie nevystúpil Marián Leško, Oskar Rózsa a Erich „Boboš“ Procházka a nepovedali to, čo o knihe povedali (a médiá prebrali), nezaznamenala by až taký úspech. Isteže, získala by si meno aj fanúšikov, no to, čo pre vašu knihu môžu na krste (alebo pri ostatnom promovaní) urobiť významné osobnosti, mnohonásobne umocní jej rezonanciu.

Významné osobnosti majú tendenciu formovať spoločenský kontext. Preto imidž vašej knihy niekoľkými vetami vytvoria tisíckrát efektívnejšie než by ste to urobili sami. Dokonca aj v prípade, že ste významné osobnosti. Už len to, že hovoríte o vlastnej knihe, výrazne znižuje dopad vašich slov na potenciálneho čitateľa.

Aj tu je to o úprimnosti. Neverím, že silný efekt vytvorí celebrita alebo osobnosť, ktorá netuší, kto ste, ani o čom píšete, a na krst ju prilákal iba honorár.

Osobnosť, ktorú oslovíte, by ste mali buď dlhodobo poznať a byť v ozajstnom kamarátskom vzťahu, alebo ju musí oslovovať vaša tvorba. Ak medzi vami nie je osobné ani vzájomne inšpiratívne puto, slová nebudú mať ozajstnú silu, nebude v nich autenticita, duša. Ľudia to vycítia a zostanú chladní. Bez úprimnosti a pravdivosti to naozaj nejde.

Druhá rovina poziciovania knihy krstom je symbolická. Samotný priebeh aj akt krstu by mali byť symbolickým vyjadrením povahy vašej knihy i autorskej osobnosti.

Moje knihy sú drsné, až brutálne, no každá má aj jemnejší, emotívny rozmer. Podľa toho sa v spolupráci s Ikarom snažíme vytvárať aj scenár samotných krstov. Každý krst obsahoval emotívnejšie ladenú časť v podobe hudobného vystúpenia a drsnejšiu časť v podobe samotného krstu (V tieni mafie sa krstilo ohňom z pušného prachu, Čas dravcov úderom bejzbolovej pálky, Nepriateľ štátu rozpílením motorovou pílou).

Tento mix je zaujímavý pre médiá aj pre ľudí na zdieľanie. Ako element na odľahčenie sa osvedčili rozhovory s Dadom Nagyom, ktoré vedieme v ľahkom a vtipnom duchu. Vytvára to zmes, ktorá je zaujímavá pre médiá, fanúšikov aj nových čitateľov.

Pozor, to však v žiadnom prípade neznamená, že na každom krste musíte rozpíliť knihu motorovou pílou alebo predviesť nejaké kontroverzné „divadlo“!

Pravidlom číslo jedna je byť autentickí a úprimní. Ak to nie ste naozaj vy, budete sa nasilu snažiť vytvoriť čosi kontroverzné alebo sa štylizujete do polohy, ktorá vám a obsahu vašej knihy nesedí, dopúšťate sa nesprávneho poziciovania knihy!

Aj krst knihy o najvážnejšej, najdôstojnejšej a najhlbšej spoločenskej, či osobnej téme sa však dá vystavať zaujímavo – kontroverzia je len jedna z ciest a nemusíte ju využívať, pokiaľ vám nie je vlastná.

Ďalšie dve sú:

–        zaujímavé podanie sily samotnej témy

–        emotívnosť témy

Vyberte si cestu i polohu, ktorá vám i čitateľom, pre ktorých píšete, najlepšie sedí, prípadne ich skombinujte. Spravte to však zaujímavo.

Rebríčky predajnosti na stránkach internetových kníhkupcov ukazujú, že po dobre nastavenom krste predajnosť knihy zvyčajne stúpne a kniha sa medzi najpredávanejšími titulmi neraz udrží aj zopár týždňov. Akonáhle sa medzi nimi objaví, pôsobí to ako reklama, čo podporuje ďalšiu predajnosť.

Z týchto dôvodov je krst knihy jednou z najdôležitejších akcií pri promovaní knihy. Má potenciál zabezpečiť plošné informovanie o knihe a zároveň vytvára a upevňuje asociáciu, aká sa s knihou spája.

Dobrý krst knihy sa dá zabezpečiť aj na regionálnej úrovni a určite nemusí stáť tisícky eur.

Ak si kvôli inšpirácii chcete pozrieť videá zo všetkých mojich krstov, nájdete ich tu:

https://www.karika.sk/knizne-tipy/to-najlepsie-z-krstov-mojich-knih.html

Čo si o krstoch kníh myslíte? Aké s nimi máte skúsenosti?

***

Ďalšie články o promovaní kníh nájdete v kategórii O marketingu.