Článok o archetypoch mužskej a ženskej prostitúcie, v ktorom autor vychádza z ideí o negatívnych póloch týchto archetypov načrtnutých v knihe Zóny stínu.

Odkaz na článok tu.