V októbri ma pozvali ako lektora na tretí Profit Workshop s názvom Dosiahli sme úspech a čo ďalej? Až teraz som sa dostal k tomu, aby som o akcii napísal.

Workshop zorganizovali profesionálne koučky Dagmar Kéryová a Zuzana Mesárošová v spolupráci s magazínmi Profit a Trend. Originálny bol okrem iného v tom, že sa nezameriaval na tému dosahovania úspechu, ale skôr vyrovnávania sa s ním.

Ako lektori boli pozvaní Ľuboš Fellner – majiteľ známej cestovnej kancelárie BUBO, Jozef Lohyňa – majster sveta v zápasení a ja.

Prekvapilo ma množstvo vrcholových manažérov a majiteľov firiem, ktorí sa workshopu zúčastnili. Čakal som dvoch – troch ľudí, no dostavilo sa ich cca. pätnásť. Na prvých dvoch workshopoch ich vraj bolo ešte viac.

Táto skutočnosť ma potešila, pretože títo ľudia neprišli z donútenia, ale preto, že ich téma naozaj zaujala a majú s ňou reálne skúsenosti. Pritom išlo o majiteľov naozaj úspešných firiem a vrcholových manažérov typu generálny riaditeľ jednej z komerčných televízií.

Ešte viac ma prekvapilo, keď začali rozprávať. Skúsenosti, ktoré poznám z pozorovania a rozhovorov s úspešnými a vplyvnými ľuďmi, prípadne čo-to aj z vlastných zážitkov, popisovali nesmierne autenticky. Boli to totiž stavy a procesy, akými denne prechádzajú, konfrontujú sa s nimi a pociťujú ich dopady.

Hovorili o nebezpečiach úspechu, napríklad o tom, ako môže vzďaľovať od reality, uspávať a mnohonásobne zosilňovať všetky zlé, ale aj dobré charakterové stránky.

Zaujímavý bol najmä presah, ktorý títo ľudia veľmi dôsledne postrehli – úspech je stav mysle. Býva veľmi relatívny a pre každého iný. Nie je o vonkajších symboloch vysokého statusu. Súvisí s uvoľnením vnútorného napätia (nespokojnosti s pôvodným stavom), prekonaním prekážok a potvrdením vlastných schopností.

Profesionálne koučky Dagmar Kéryová a Zuzana Mesárošová vkladali do diskusie zaujímavé podnety. Ich výsledkom bolo množstvo prekvapivých záverov. Napríklad, že úspech nie je o vonkajších symboloch, ale o pocitoch a stavoch, ktoré sa za nimi skrývajú – napr. sloboda, uvoľnenie, bezpečie, istota, prijatie, uznanie, pokoj a čas.

Priestor bol venovaný manažmentu úspechu, teda toho, ako si usporiadať rôzne životné oblasti tak, aby úspech v jednej z nich nebol kompenzovaný katastrofálnym stavom ostatných.

Veľmi podnetnou pre mňa bola myšlienka, že schopnosti, ktoré nás priviedli na vrchol, sa niekedy stávajú kontraproduktívne. Kľúč k ďalšiemu posunu môže byť v preskúmaní piatich kľúčových vlastností, ktoré stáli za našim úspechom a zameraní sa na rozvoj ich opozít. Vyzerá to paradoxne, no táto myšlienka ma očarila. Napríklad človek zvyknutý na fanatické pracovné tempo, vďaka ktorému sa stal úspešným, bude touto vlastnosťou zničený, pokiaľ včas nerozvinie aj jej protiklad a neurobí z neho súčasť svojej osobnosti.

Zuzana Mesárošová o tom, ako sa vlastnosti vedúce k úspechu môžu stať kontraproduktívne a prečo treba rozvíjať aj ich protiklady:

Vrcholom workshopu pre mňa boli vystúpenia majiteľa cestovnej kancelárie BUBO, ktorý hovoril o tom, čo považuje za správne podnikanie a aká by podľa neho mala byť osobnosť podnikateľa. Oslovilo ma najmä to, že som mal z jeho reči dojem autenticity a nie vzletných fráz. Odporúčam!

Veľkou témou boli nebezpečia úspechu. Zhrniem niektoré myšlienky, ktoré zazneli.

S trochou nadsázky by som povedal, že úspech je nebezpečný. Neraz sa za ním ženieme bez toho, aby sme zvážili jeho negatívne stránky. Úspech môže človeka sociálne izolovať, narušiť jeho väzby aj spôsob života. Doslova ho vykoľajiť.

Dosiahnuť úspech zároveň znamená dostať sa pod tlak. Okolie očakáva ďalšie výkony, stupňuje sa zodpovednosť. Pri obchodnom úspechu vzniká závislosť ďalších ľudí na podnikateľovi.

Dostavuje sa syndróm „divadelného reflektora“, kedy sa neustále cítite ako na javisku a osvetlení kužeľom svetla. Ostatní sa na vás dívajú, sledujú každý váš pohyb, no vy ste sami, v tme a poriadne na nikoho nevidíte. Stojíte na javisku, zatiaľčo ostatní sú v hľadisku.

Môže sa zhoršiť komunikácia aj vzťahy s ľuďmi. Dostavia sa negatívne reakcie okolia, napr. závisť, ale aj úplná nenávisť alebo rôzne formy aktívnej, či pasívnej agresie. Mení sa sociálna dynamika aj tých najbližších a zdanlivo najstabilnejších vzťahov.

Úspech v jednej životnej oblasti má tendenciu narušiť rovnováhu v ostatných životných sférach. Podobne ako peniaze a moc, aj úspech z ľudského charakteru vyťahuje tie najhlbšie obsahy, ktoré sú neraz tienisté.

Úspech a reakcie okolia zákonite menia vlastný sebaobraz. Môže to vyvolať krízu identity.

Tieto negatívne stránky úspechu neznamenajú, že by sa človek nemal o úspech pokúšať. Je však rozumné premýšľať nad nimi, počítať s nimi a pripraviť si stratégie ich zvládania.

Dagmar Kéryová o nebezpečiach úspechu a o tom, ako ich zvládnuť:

Workshop Profit bol pre mňa veľmi zaujímavou a obohacujúcou skúsenosťou. Ak vás podobné témy zaujímajú, určite nezmeškajte ďalšie workshopy, konferencie a akcie, ktoré organizuje Trend.

Dagmar Kéryovej a Zuzane Mesárošovej ďakujem za pozvanie!