Po piatich týždňoch od expedovania knihy do obchodov bola vytlačená už druhá dotlač.

Ďalšie informácie, recenzie a odkazy na rozhovory umiestňujem do prehľadných zoznamov sem.