Po dlhodobých útrapách redakčnej rady, zostavovateľov i vydavateľa vyšla monografia mesta Ružomberok. Bez nadsázky hovorím, že ide o jeden z najväčších bibliografických počinov v histórii mesta. A možno aj vôbec najväčší.

monografiaVýpravná kniha má takmer tristo strán formátu A4 a obsahuje viac než osemsto unikátnych fotografií. S prípravou sa začalo po tom, ako zastupiteľstvo schválilo veľkoryso poňatý zámer Mesta. Koncepciu knihy dávala dokopy trinásťčlenná redakčná rada. Do písania jednotlivých kapitol a príspevkov sa zapojilo štyridsať autorov, použili sa fotografie pätnástich fotografov (okrem množstva archívnych záberov). Finálnu podobu monografie mal na starosti päťčlenný tím zostavovateľov v spolupráci s vydavateľkou. Tvorba knihy trvala viac než dva roky.

Kniha obsahuje desať kapitol, resp. tematických celkov: Prírodné pomery, História, Hospodárstvo, Cirkev, Školstvo, Zdravotníctvo a sociálne inštitúcie, Kultúra, Spolky a športy, Ľudová architektúra, Architektúra a urbanizmus.

Najväčší priestor dostala samozrejme kapitola o histórii mesta. Tá začína pravekom, končí rokom 1989 a predstavuje doteraz najkvalitnejšiu štúdiu mestskej histórie. Obzvlášť si tu cením dve veci.

Kmeňoví autori (Peter Dvorský a Karol Dzuriak) jasne vytýčili smer maximálne objektívneho a nekompromisného prístupu k dejinám Ružomberka. Aj ostatní autori tento trend udržali. Výsledkom je, že tu nájdeme  maximálne objektívne (v rámci súčasných možností) spracovanie nielen žiarivých chvíľ mesta, ale aj tých druhých – temnejších, menej slávnych, dokonca nelichotivých. Som rád, že autori neprepadli tendencii k autocenzúre, ani sa nedali zlákať akýmkoľvek ideologickým pátosom. Taktiež ma teší, že vedenie mesta do písania nijako nezasahovalo, ani nevytvorilo priestor na to, aby do tvorby mohol zasahovať ktokoľvek iný.

Druhým veľkým plusom spracovania kapitoly o histórii (avšak nielen tej), je snaha autorov priniesť nové informácie, nie odpisovať dáta zo staršej Hochmuthovej, či dokonca Houdekovej monografie. Za týmto účelom autori podnikli nespočetné množstvo ciest do rôznych tunajších i zahraničných archívov.

Som rád, že som sa ako člen redakčnej rady mohol zúčastniť takéhoto projektu – bola to najrozsiahlejšia knižná operácia, na akej som sa zatiaľ podieľal. Predpokladám, že najbližších 20 – 30 rokov sa v meste, čo sa týka monografie, nič podobné neudeje. (Posledná monografia vyšla koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia.)

Od minulého týždňa sa v sklade mestského úradu nachádza niekoľko tisíc výtlačkov knihy.  O spôsobe distribúcie a predaji by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch, takže kniha bude dostupná zrejme od septembra. Asi to dostane na starosti marketingové oddelenie, takže v prípade záujmu môžem informovať.