Jaroslav Polák publikoval na svojom blogu článok Problém s křesťanskou koncepcí zla. Okrem iného sa v ňom zaoberá aj koncepciou meonického zla, ktorú som načrtol v knihe Brány meonu.

Mám podobný názor na odlíšenie meonického (tj. celkom ne-ľudského, neobsažného; z gréckého me on – nebytie) zla od satanického zla kresťanskej koncepcie (satanické zlo je ľudské, súvisí s ľudskými vášňami, slasťou, hrabivosťou, túžbou po moci a pod., nech sú tieto akokoľvek deformované, pokrivené a perverzné; satanické zlo označujem tiež hebrejským termínom klifotické a jeho formami sa zaoberám v knihe Zóny stínu).

Tým, ktorých moje knihy o probléme zla zaujali odporúčam prečítať si spomenutý Polákov článok. Pre ďalšie štúdium vzťahov zla – dobra z pohľadu mimo bežných dualistických koncepcií viď. knihu Ramseyho Dukesa The Good, The Bad, The Funny.

Aký je váš pohľad na formy zla opisované v knihách Zóny stínuBrány meonu? Uvítam ďalšie podnety.

 

Článok Jaroslava Poláka tu.