V reakcii na článok Jaroslava Poláka publikovala Lucienne Úvahu o jiných světech aneb necronomicon online.

Rozvíja a konfrontuje tu niektoré ďalšie myšlienky z knihy Brány meonu, pričom nachádza nové, zaujímavé podnety a uhly pohľadu. Diskusia sa dotýka aj možných spoločenských dôsledkov aktivizácie a rezonancie hlbinných obsahov/entít, tj. postupov, ktoré som v knihe opísal.