Marián Kubicsko publikoval recenziu antológie najlepších poviedok súťaže Cena Fantázie 2009. Moju poviedku Samota ohodnotil takto:

„Ako prívlastok by mohla slúžiť veta – Najlepší text medzi najlepšími. Je to splatterhororová poviedka, kvôli ktorej sa oplatí zaobstarať si tento zborník. A pritom autorovi stačila jedna jediná ingrediencia a to nočný vlak, aby rozohral tiesnivú, strašidelnú atmosféru zavŕšenú neskutočnou gradáciou a prekvapivou pointou. Ide síce len o obyčajnú, melancholicky sa začínajúcu vyvražďovačku, no pri čítaní budete zatajovať dych, len aby sa to zlo nepozrelo aj na vás.“

Mariánovi za pozitívne hodnotenie ďakujem.