Ďalšia časť nepublikovaných pasáží odkrýva Michalov pohľad na spoločenský vývoj po roku 2006, kedy pracoval ako redaktor a čoraz viac nahliadal do zákulisia systému.

Michal postupne odhaloval, ako tento stav korení v histórii Slovákov; ako zapustil svoje korene kedysi v dávnej minulosti. Malosť, kultúrna obmedzenosť, chamtivosť a nízkosť národa, ktorých príčiny ho nezaujímali, tvorili výživnú vrstvu celej spoločenskej zvrátenosti. Videl desiatky, stovky nevzdelaných, tupých a vo svojej primitívnosti až pudovo chamtivých, pažravých a slepo ctižiadostivých núl, tkajúcich základné vzory systému. Každá nula chcela byť niečo, každý nímand chcel byť niekto. Bez vôle, bez sebadisciplíny, bez vytrvalosti. Byť niekto! Magická formulka doby. Podliehali jej takmer všetci. Takmer všetci sa jej klaňali. Hlavne byť niekto, spoločnosť nech platí. Byť niekto znamenalo súčasnosť; dôsledky budúcnosť. A tá ich nezaujímala.

Michal to videl na každom kroku, v každej profesii, v každej oblasti. Primitívni politici potrebovali niekam dosadzovať svojich verných primitívnych poskokov. Pchali ich kde sa dalo. Vládol tu stredoveký feudalizmus pod škraboškou spoločnosti dvadsiateho prvého storočia. Vladykovia odmeňovali svojich verných postami. V kultúre, športe, štátnej správe, školstve, pchali tie hovná všade; celý systém prepchali hovnami. A tieto hovná sa správali celkom podľa očakávania – strašne smrdeli.

Keďže nič nevedeli, báli sa o svoju funkciu. Uvedomovali si, že ju len dostali, že nie je prirodzeným odrazom ich schopností. Ak by ju stratili, už nikdy sa k nej nemusia dostať. Preto bol každý ich nepriateľ. Hovná vo funkciách predovšetkým mlčali, ticho vyrábalo ich peniaze. Nevyvíjali žiadnu aktivitu, tá bola nebezpečná. Kto nič nerobí, nič nepokazí. A dostáva od vladyku svoje mesačné desiatky. To sa stalo filozofiou štátu; filozofiou siete hovien, ktorým ostatná tupá, ignorantská masa dovolila stať sa týmto štátom.

Hovná v jednotlivých oblastiach si medzi sebou rozumeli. Rýchlo vycítili svojich nepriateľov. Boli nimi schopnosti, inteligencia, vzdelanosť, rozhľad, kreativita, progresívnosť. Ak sa vyskytol niekto s týmito vlastnosťami, vyvstala nutnosť čo najskôr sa ho zbaviť. Aktívni robia problémy. Vyvolávajú aktivitu a tá ohrozuje celý systém. Kto niečo robí, môže aj niečo pokaziť. Kto niečo pokazí, môže privolať hnev vladyku.

To bol spôsob fungovania, ktorý tu zapustil korene počas komunistickej totality, k novým obzorom sa rozvinul v devätdesiatych rokoch, v Dzurindových vládach o niečo poľavil, no Michal sa nemohol zbaviť dojmu, že teraz zažíva svoj ďalší rozkvet. Národ bol na to naprogramovaný, sám sa tak naprogramoval, všetko ostatné mu bolo cudzie.