V pondelok 30. 11. vyšla v britsko-americkom vydavateľstve Immanion Press moja kniha esejí Liber 767 vel Boeingus. Kniha je už dostupná aj na amazon.com.

Kniha je písaná v osobnejšom štýle, než väčšina mojich tunajších publikácií. Väčšina textov pochádza z divokých rokov 2004 – 2006, pričom asi polovica z nich nebola ešte publikovaná.

book_liber767smallAmerický spisovateľ a editor knihy Taylor Ellwood v predhovore knihy čitateľov upozorňuje na môj špecifický zmysel pre humor, ktorý západného čitateľa môže podráždiť. Veľa statí sa prerábalo, pretože takt a citlivosť západných čitateľov sú nastavené trochu inak, než v našich zemepisných šírkach. (Obzvlášť niektoré moje dobre myslené poznámky v ich spoločenskom kontexte pôsobili sexisticky; ani magické techniky pre teroristov, zamerané na získavanie nových boeingov sa nestretli s pozitívnym prijatím).

Ellwood okrem iného podotýka: „I have no doubt some eyebrows will be raised as people read this book, for Jozef is unapologetically who he is and is not afraid to show that. Some people may even question some of what is written from a moral or ethical standpoint. But I think that is what makes this book so useful. You get not only the concepts and practices, but also do some thinking about the ethical or moral choices you make and you also get the personality of the author.”

Táto rozdielnosť v spoločenskom kontexte toho, čo je vtipné, a čo urážlivé, mi prišla veľmi zaujímavá. Napriek niektorým úpravám ohľadom významu však bolo možné v knihe ponechať všetky vulgarizmy a nadávky, čo ju robí zrejme najvulgárnejšou knihou tohto tématického zamerania. Taktiež špeciality ako pornografické pasáže, rozlúčkový list s prekliatím od snúbenice a niektoré hviezdne výroky predstaviteľov tunajšieho hermetického hnutia neboli z textu vyňaté.

Český ani slovenský preklad knihy v tejto chvíli nechystám z toho dôvodu, že pôvodný slovenský rukopis sa stratil. Čitateľom ochotným popasovať sa s anglickou verziou môjho textu želám príjemný zážitok.