So spisovateľom Marekom Mittašom akčne o vážnych témach. :) (O čom písať a kde začína tabu? Ako spisovateľ znáša zosobňovanie s vlastnými postavami? Prečo písať o temných veciach a záležitostiach?)