Pri Liptovskej Mare sa nachádza zaujímavý tunel s mierne cholerickými nájomníkmi. :)

***

***

Ďalšie zaujímavé lokality plné atmosféry si môžete pozrieť v kategórii Strašidelný Liptov.